Septik STRONG 3000 L

  STRONG Septik 3000 L on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmele inimesele. Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga. Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri. Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja. Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

  STRONG Septik 3000 L koosneb:

  – kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;
  – jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;
  – augustatud imbtorud, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;
  – tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;
  – filterkangas, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

  Puhasti

  Septik STRONG 2000 l

  Joonis