ANAEROOBSED SEPTIKUD

Anaeroobsed septikud ehk biofiltriga septikud on nn. klassikalise kolmekambrilise septiku edasiarendus, millel on suurem koormustaluvus ning kõrgem puhastustulemus. Mida parem puhastustulemus on septikul, seda pikemat eluiga on oodata ka filterväljakul.

Bioloogilise filtersüsteemiga septik on uudne ja võimekas lahendus olmereovee käitlemiseks. Septiku mahuti moodustab suure settekambri ning mahutis paiknev filtersüsteem sisaldab kandurmaterjali biokile tekkimiseks. Septikut läbiv vesi settib mahutis ning enne imbväljakusse suundumist läbib anaeroobse filtersüsteemi.

Anaeroobse septiku eelised kolmekambrilise septiku ees:
Erinevalt kolemkambrilisest septikust annab biofiltriga septik kõrgema puhastustulemuse (BHT7 väheneb kuni 50%) ning seeläbi on pinnasefiltrile lasuv reostuskoormus oluliselt väiksem. Väiksem reostuskoormus tähendab aga pikemat eluiga imbväljakule. Tänu oluliselt suuremale läbilaskevõimele on kõige väiksem 2700l biofiltriga septik võrreldav 5m3 kolmekambrilise septikuga. Seega suuremad pered, asutused kuni 15 inimest võiksid mõelda just biofiltriga septiku peale. 2700l mahuti paigaldamine on samuti soodsam 5m3 mahuti paigaldusest.

Miks see hea on:

  • Sertifitseeritud lahendus (PIA sertifikaat);
  • Puudub elektrikulu ning rikkevõimalus;
  • Paigaldatud iseankurduvasse Carat S mahutisse (15a garantiid);
  • Lihtne paigaldada, toruühendused DN110.

Küsi hinnapakkumist